Indywidualna psychoterapia długoterminowa

"To, co obserwujemy i czego doświadczamy dzień po dniu, kształtuje nas w określony sposób. Właśnie dlatego większość ludzi postawiona przed wyborem, skłoni się raczej ku temu, co znajome - nawet jeżeli to wcale nie jest dla nich dogodne - niż ku nieznanemu."    Virginia Satir

Indywidualna psychoterapia długoterminowa

Indywidualna psychoterapia długoterminowa to forma pomocy proponowana osobom, które chcą lepiej poznać i zrozumieć swoje uczucia, myśli, emocje i zachowania w relacjach z innymi ale również z samym sobą co pozwala na wprowadzenie zmian w życiu. To terapia wokół historii życiowej pacjenta, która dzięki wglądowi oraz przeżywanym w trakcie jej trwania uczuciom pozwala na rozwiązanie wewnętrznych konfliktów stanowiących źródło cierpienia. To propozycja dla osób doświadczających trudności, które trwają długo, często wracają i mają wpływ na różne sfery życia.

W psychoterapii długoterminowej nie ustala się na początku terminu jej zakończenia. Praca terapeutyczna trwa minimum rok do kilku lat. Spotkania 50- minutowe odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Zapraszam do kontaktu

Psychoterapia Psychoedukacja SELF Ewa Wlazło
ul. Wyszyńskiego 3/47, 22-400 Zamość
tel. 605 052 856, e-mail: e.wlazlo@wp.pl

Rejestracja telefoniczna: tel. 605 052 856
/Jeśli numer nie odpowiada bądź jest zajęty proszę o cierpliwość i ponowny kontakt/